RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).
Niniejszym informujemy o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez Tommal Tomasz Małas oraz o zasadach, na jakich będzie się to odbywało od dnia 25 maja 2018 roku.
Proszę pamiętać, że zawsze może Pani/Pan wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez:

Tommal Tomasz Małas z siedzibą w: 2 M.P.S. 1/24, 81-661 Gdynia.
Administratorem Danych Osobowych jest Tomasz Małas.

 1. Dane kontaktowe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem oraz ochroną Pani/Pana danych osobowych:

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się z nami telefonicznie pod nr tel. (+48) 600-026-757, przesyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@makelifebeautiful.pl Tomasz Małas.

 1. Cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz podstawy prawne przetwarzania. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Tommal Tomasz Małas w związku z:
 2. a) Koniecznością realizacji zawartej z Panią/Panem umowy kupna/sprzedaży a także związanych z tym faktem możliwych zdarzeń wynikających z uprawnień i obowiązków obu Stron zawartej umowy w przypadku dokonania przez Panią/Pana zakupu w sklepie internetowym pod domeną www.sklep.makelifebeautiful.pl, a także prowadzeniem korespondencji oraz nawiązywania kontaktów telefonicznych pozostających w związku z realizacją zawartej z Panią/Panem umowy;

Podstawy prawne:

– art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą);

– Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

 1. b) Zobowiązaniem nałożonym na nas przez Ustawodawcę do prowadzenia ksiąg podatkowych i przechowywania ich wraz ze związanymi z nimi dokumentami do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego (w przypadku zawarcia z Panią/Panem umowy poprzez dokonanie zakupów w sklepie pod domeną www.sklep.makelifebeautiful.pl).

Podstawy prawne:

– art. 86 § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. (Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926);

– art. 6 ust. 1 lit. c RODO (niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego).

 1. Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych w celach wskazanych poniżej:
 2. a) Zapewnienia obsługi usług płatniczych;
 3. b) Przesyłania informacji (w tym o tematyce promocyjnej) na podany e-mail, jednak tylko w przypadku, jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę.
  Zgodę na przesyłanie tych informacji może Pan/Pani wyrazić: – w trakcie rejestracji na www.sklep.makelifebeautiful.pl poprzez zaznaczenie pola „Wyrażam zgodę na otrzymywanie poprzez e-mail informacji o promocjach i nowościach pojawiających się w naszym sklepie”, – przez wpisanie i przesłanie do nas Panią/Pana adresu e-mail w specjalnym, przeznaczonym do tego celu i oznaczonym polu tekstowym „Dodaj swój adres e-mail do newsletera” na stronie głównej naszego sklepu pod domeną www.sklep.makelifebeautiful.pl (w takim przypadku aby otrzymywać od nas informacje drogą e-mail nie jest wymagana rejestracja w naszym sklepie),
  lub – przez wyrażenie zgody na piśmie;
 4. c) Na podstawie wyrażenia przez Panią/Pana zgody do wyświetlania materiałów promocyjnych w prowadzonych przez makelifebeautiful.pl kampaniach reklamowych Google AdWords (tzw. remarketing statyczny i dynamiczny). Materiały te w postaci grafik z aktywnymi linkami być wyświetlane na odwiedzanych przez Panią/Pana stronach w sieci internetowej. W tym celu wykorzystujemy pliki cookies zapisywane w Pani/Pana przeglądarce. Zgodę na wyświetlanie tych materiałów wyraża Pani/Pan poprzez odpowiednie ustawienia opcji w używanej przez siebie przeglądarce internetowej. Proszę zwrócić uwagę, iż po instalacji przez Panią/Pana wybranej przeglądarki internetowej opcje zezwalające na wyświetlanie reklam mogą być aktywne w sposób domyślny (tj. bez dokonywania przez Panią/Pana jakichkolwiek samodzielnych ustawień). Uprzejmie informujemy, iż każdej chwili może Pani/Pan dokonać zmian w ustawieniach przeglądarki w jej opcjach konfiguracyjnych i tym samym zrezygnować z wyświetlania reklam na odwiedzanych stronach internetowych. Informacje w jaki sposób zablokować wyświetlanie reklam na odwiedzanych stronach www znajdzie Pani/Pan w dokumentacji używanej przez siebie przeglądarki internetowej na stronie jej producenta.
 5. d) Prowadzenia z Panią/Panem korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także udzielania informacji drogą telefoniczną w odpowiedzi na zainicjowany przez Panią/Pana kontakt także w sytuacjach, gdy nie wiąże się to wprost z wykonaniem umowy;
 6. e) Prowadzenia z Panią/Panem korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz kontaktów telefonicznych w innych niż wymienione wyżej sprawach związanych z działalnością makelifebeautiful.pl na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody;
 7. f) Organizacji konkursów, programów lojalnościowych oraz akcji promocyjnych, w których może Pani/Pan wziąć udział wyrażając każdorazowo zgodę na przetwarzanie Pani danych osobowych;
 8. g) Zabezpieczenie bezpieczeństwa usług i przeciwdziałania oszustwom oraz nadużyciom;
 9. h) Archiwizacji danych i tworzenia kopii bezpieczeństwa;
 10. i) Zapewnienia rozliczalności wymaganej przez obowiązujące przepisy prawa.
 11. Informacja o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych.

Dostęp do Pani/Pana danych będzie miał Administrator Danych Osobowych, a także podmioty przetwarzające Pana/Pani dane na nasze zlecenie – w tym podmioty zapewniające usługi rachunkowo-księgowe, hostingowe, informatyczne oraz podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
Pani/Pana dane przekażemy także innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu: – podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu umożliwienia dokonania przez Państwa zapłaty za zakupiony towar w sklepie sklep.makelifebeautiful.pl i ewentualnego dokonania zwrotu na Pani/Pana rzecz; – podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.
Nadto na żądanie i w oparciu o wskazane podstawy dostęp do Pani/Pana danych mogą uzyskać także podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organa ścigania.

 1. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przez nas przekazywane do Państwa trzeciego (tj. leżącego poza EOG).

 1. Okres w którym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane.
 2. a) Jeśli zarejestrowała się Pani/Pan w naszym sklepie zakładając konto i jednocześnie została naszym Klientem (tj. dokonała Pani/Pan zakupu w sklepie www.sklep.makelifebeautiful.pl) Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać przez cały okres istnienia firmy Tommal Tomasz Małas, a w przypadku zakończenia działalności także do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z zawartymi z Panią/Panem Umowami. Proszę pamiętać, że w każdej chwili może Pani/Pan skrócić czas przetwarzania swoich danych osobowych korzystając z uprawnień wskazanych w pkt 8 oraz pkt 9 niniejszej informacji.
  Podstawy prawne: – udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której przetwarzanie danych dotyczy; – art. 86 § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926; – art. 6 ust. 1 lit. c RODO (niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego);
 3. b) W przypadku dokonania przez Panią/Pana rejestracji w sklepie pod domeną www.sklep.makelifebeautiful.pl i nie dokonania zakupów dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę umożliwiając dokonanie zakupów bez konieczności ponownej rejestracji w terminie do 6 miesięcy. W przypadku nie zdecydowania się na zakup w podanym terminie Pani/Pana konto w sklepie www.sklep.makelifebeautiful.pl zostanie usunięte i tym samym Pani/Pana dane osobowe nie będą przez nas dalej przetwarzane. Proszę pamiętać, że w każdej chwili może Pani/Pan skrócić czas przetwarzania swoich danych osobowych korzystając z uprawnień wskazanych w pkt 8 oraz pkt 9 niniejszej informacji.
 4. c) Jeśli została Pani/Pan naszym Klientem (tj. dokonała Pani/Pan zakupu w sklepie www.sklep.makelifebeautiful.pl) nie zakładając konta (opcja „Zakupy bez zakładania konta”) Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z zawartymi z Panią/Panem Umowami. Proszę pamiętać, że w każdej chwili może Pani/Pan skorzystać z uprawnień wskazanych w pkt 8 oraz pkt. 9 niniejszej informacji.
 5. d) W przypadku organizacji konkursów, akcji promocyjnych, w których może Pani/Pan wziąć udział, Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać 30 dni licząc od daty ich zakończenia. W przypadkach wystąpienia konieczności przetwarzania Pani/Pana danych ponad wskazany w poprzednim zdaniu okres każdorazowo poinformujemy Panią/Pana o tym w Regulaminie poszczególnych akcji. Proszę pamiętać, że w każdej chwili może Pani/Pan skrócić czas przetwarzania swoich danych osobowych korzystając z uprawnień wskazanych w pkt 8 oraz pkt 9 niniejszej informacji.
 6. e) W przypadku przetwarzania przez nas Pani/Pana danych w oparciu o wyrażoną zgodę w związku z okolicznościami innymi niż wymienione w pkt 7 podp. a-d informację o okresie przetwarzania przekażemy niezwłocznie w momencie rozpoczęcia przetwarzania tych danych.

Niezależnie od okresów przetwarzania danych osobowych podanych w pkt 7 w każdej chwili może Pani/Pan zażądać zaprzestania ich przetwarzania przez Tommal Tomasz Małas, bądź skorzystać z innych Pani/Pana uprawnień, o których mowa w pkt. 8 oraz pkt. 9 kontaktując się z nami telefonicznie pod nr tel. (+48) 600 026 757, przesyłając wiadomość e-mail na adres: kontak@makelifebeautiful.pl.

 1. Informacja o Pani/Pana prawach do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawie do przenoszenia danych.

Uprzejmie informujemy, że ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, ich poprawienia i sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych a także wniesienia sprzeciwu. Może Pani/Pan zażądać także przeniesienia swoich danych osobowych do innej firmy.
Jeżeli chciałaby Pani/Pan złożyć sprzeciw co do jakiegokolwiek aspektu przetwarzania Pana danych osobowych przez makelifebeautiful.pl prosimy o skontaktowanie się z nami – dane kontaktowe podaliśmy w pkt 1 niniejszej informacji.

 1. Informacja o Pani/Pana prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

Informujemy Panią/Pana o prawie do cofnięcia w każdej chwili udzielonej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. W przypadku podjęcia decyzji o cofnięciu przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy o przekazanie nam informacji – dane kontaktowe podaliśmy w pkt 1 niniejszej informacji.

 1. Informacja o Pani/Pana prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia na nas skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Na dzień niniejszej informacji bliższe informacje może Pani/Pan znaleźć w serwisie prowadzonym przez organ nadzorczy pod adresem internetowym https://www.uodo.gov.pl/.

 1. Informacja, czy podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym.
 2. a) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w trakcie rejestracji w sklepie pod domeną www.sklep.makelifebeautiful.pl jest warunkiem ustawowym, niezbędnym dla możliwości dokonania zakupów w naszym sklepie. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy).
 3. b) Wyrażenie przez Panią/Pana zgody na otrzymywanie materiałów informacyjnych i reklamowych poprzez zaznaczenie stosownej opcji w trakcie rejestracji w naszym sklepie internetowym pod domeną www.makelifebeautiful.pl lub poprzez podanie adresu e-mail na głównej stronie sklepu w polu tekstowym „wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać aktualności” opisanym jako „newsletter”, albo wyrażenie zgody na piśmie umożliwi Pani/Panu otrzymywanie od nas materiałów informacyjnych (w tym materiałów o tematyce promocyjnej). Wyrażenie zgody na otrzymywanie tych materiałów jest całkowicie dobrowolne i nie ma żadnego wpływu na możliwość dokonywania zakupów w naszym sklepie pod adresem www.makelifebeautiful.pl.
 4. c) W przypadku organizacji przez makelifebeautiful.pl konkursów, programów lojalnościowych oraz akcji promocyjnych (tych, w których będziemy wymagać podania danych osobowych) podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter całkowicie dobrowolny. W przypadku nie podania danych nie będzie Pani/Pan wziąć w nich udziału.
 5. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).